Contactez-nous

Adresses:

Lycée Amilieh   Ras El Nabeh – Rue Omar Ben El Khattab
Tél: 01/632333 – 01/632160
B.P. 5330-15 
Collège Amilieh pour les filles Ras El Nabeh – Rue Omar Ben El Khattab
Tél: 01/632270 – 01/632148
B.P. 5330-15
Ecole Amilieh pour les filles Ras El Nabeh – Rue Omar Ben El Khattab
Tél: 01/632270 – 01/632148
B.P. 5330-15
Ecole El Rida Amilieh Ras El Nabeh – Rue Omar Ben El Khattab
Tél: 01/632333 – 01/632160
B.P. 5330-15 
Ecole Primaire Amilieh  Ras El Nabeh – Rue Omar Ben El Khattab
Tél: 01/632333 – 01/632160
B.P. 5330-15 
Ecole El Sadek Amilieh Ras El Nabeh – Rue Omar Ben El Khattab
Tél: 01/632333 – 01/632160
B.P. 5330-15